Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Przetargi zamknięte

2021-09-15 15:05

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konarzyny

Wójt Gminy Konarzyny podaje do publicznej w...

2021-06-08 08:29

ZP.271.B.3.2021.R Czysta energia w gminie Konarzyny

Zaproszenie do zlożenia oferty Formularz oferto...

2020-07-14 11:14

ZP.271.B.6.2020.R Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 650.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego dla Gminy Konarzyny - zapytanie ofertowe

Zaproszenie do złożenia oferty Wzór ofer...

2020-04-17 14:31

Zaproszenie do złożenia ofert ZP.271.B.4.2020.R

Zaproszenie do złożenia ofert ZP.271.B.4.2020.R n...

2019-03-01 09:28

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Wójt Gminy Konarzyny podaje do publicznej w...

2019-01-18 14:05

Przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia ścieżki rowerowej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II

Ogłoszenie o zamówieniuhttp://www.bip.konar...

2019-01-14 12:48

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej nr 205016G Konarzyny - Zielona Huta ETAP II

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Ist...

2018-11-15 13:19

Usługi związane z zimowym utrzymaniem ulic i dróg gminnych oraz powiatowych na terenie Gminy Konarzyny w okresie zima 2019 roku - zapytanie ofertowe

Zaproszenie do złożenia oferty Opis przedmiotu...

2018-07-26 21:51

ZP.271.B.3.2018.R Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie prac: Roboty budowlano montażowe w Kornem w ramach projektu "Ochrona różnorodności biologicznej w gminach Brusy i Konarzyny"

aktualizacja 14.08.2018 r. Ogłoszenie dot. wybo...

2018-07-26 21:29

Rozeznanie rynku: Roboty budowlano montażowe w Konarzynkach w ramach projektu "Ochrona różnorodności biologicznej w gminach Brusy i Konarzyny"

aktualizacja z 14.08.2018 r. Ogłoszenie z otwar...

2018-07-13 09:41

Przetarg nieograniczony na wykonaie zadania pn.: "Budowa drogi gminnej nr 205003G na części działki nr 573, obręb ewidencyjny Zielona Chocina - etap I"

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Ist...

2018-07-09 13:58

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn: "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry Brdy i Chociny"

aktualizacja 24.07.2018 r. Informacja z otwarci...

2018-06-27 12:40

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: "Budowa drogi gminnej nr 205003G na części działki nr 573, obręb ewidencyjny Zielona Chocina - etap I"

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Ist...

2018-06-21 13:10

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn: "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry Brdy i Chociny"

06.07.2018 Informacja z otwarcia ofert Ogłosze...

2018-06-20 09:48

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki...

2018-06-11 11:59

Budowa drogi gminnej nr 205003G na części działki nr 573 obręb ewidencyjny Zielona Chocina - etap I

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Ist...

2017-06-01 13:48

Zp.271.B.3.2017.R Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Konarzyny w 2017 r.

Zp.271.B.3.2017.R Usuwanie wyrobów zawieraj...

2017-05-08 15:03

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki...

2017-05-08 15:00

Informacja o wyniku przetargu

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki...

2017-03-29 14:48

Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej

Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na s...

2017-03-29 11:02

Ogłoszenie o III przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym...

2017-03-07 15:06

Oświadczenie do II przetargu ustnego na sprzedaż działki nr 149/12 obręb geod. Zielona Huta

Oświadczenie do II przetargu ustnego nieograniczon...

2017-03-07 15:04

Oświadczenie do I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 66 obręb Zielona Huta

Oświadczenie do I przetargu ustnego na sprzedaż dz...

2017-02-14 14:47

Informacja o wyniku przetargu na najem

Informacja o wynikach przetargu

2017-01-31 13:26

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaz działki nr 149/12 położonej w obrębie Zielona Huta

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na s...

2017-01-27 10:39

Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej

Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sp...

2017-01-11 10:21

Ogłoszenie o przetaru na najem

Wójt Gminy Konarzyny ogłasza przetarg ustny...

2016-12-16 11:20

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na najem

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na najem w Kona...

2016-12-05 15:11

Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej

Ogłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na sp...

2016-12-05 13:09

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek

Ogłoszenie Wójta Gminy Konarzyny o przetarg...

2016-10-14 14:29

Ogłoszenie Wójta Gminy o sprzedaży działki w obrębie geodezyjnym Zielona Huta

Ogłoszenie Wójta Gminy Konarzyny o przeznac...

2016-10-14 14:25

Ogłoszenie Wójta Gminy o sprzedaży działek w obrębie geodezyjnym Zielona Huta

Ogłoszenie Wójta Gminy o przeznaczeniu do s...

2016-10-14 14:22

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na najem

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na najem ...

2016-07-26 13:25

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2016

Plan postępowań o udzielenie zamówień publi...

2016-02-04 09:06

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki

Wójt Gminy Konarzyny ogłasza I przetarg ust...

2015-12-21 15:12

Informacja o wyniku przetargu

Informacja o wyniku przetargu na najem pomieszczen...

2015-12-21 15:10

Informacja o wyniku przetargu

Informacja o wyniku przetargu na najem pomieszczen...

2015-12-18 14:24

Ogłoszenie Wójta Gminy o przeznaczeniu działki do sprzedaży

Ogłoszenie Wójta Gminy  z dnia 14 grud...

2015-12-18 14:21

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Konarzyny podaje wykaz nieruchom...

2015-12-10 14:11

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na sprzedaż d...

2015-11-20 14:49

Zawiadomienie o wyborze oferty ZP.271.B.6.2015.R

Zawiadomienie o wyborze oferty ZP.271.B.6.2015.R

2015-11-13 13:23

Ogloszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem nieruchomości

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na...

2015-11-12 14:28

Zawiadomienie o wyborze oferty ZP.271.B.5.2015.R

Zawiadomienie o wyborze oferty ZP.271.B.5.2015.R

2015-11-12 10:35

Ogloszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na s...

2015-10-30 13:48

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki...

2015-10-30 13:43

Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę gruntów

Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę działki...

2015-10-16 08:39

Ogłoszenie o sprzedaży działki mienia komunalnego

Ogłoszenie o sprzedaży działki mienia komunalnego...

2015-10-16 08:22

Wykaz nieruchomości do najmu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu na okr...

2015-10-01 12:33

Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zadania "Dostawa peletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach"

Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zadan...

2015-09-28 15:11

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów

Wójt Gminy Konarzyny ogłasza przetarg ustny...

2015-09-28 15:08

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Konarzyny ogłasza I przetarg ust...

2015-09-04 14:05

Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 4 wrzesnia 2015 r. o pierszeństwie w nabyciu działki nr 1/80 w obrębie geodezyjnym Konarzyny

Ogłoszenie z 4 września 2015 r.

2015-09-04 09:41

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na...

2015-09-04 09:38

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w...

2015-08-06 14:36

Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zadania "Remont ulicy Spacerowej w Konarzynach" ZP.271.4.2015

Zawiadomienie o wyborze oferty

2015-07-20 12:56

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na realizację zamówienia pn.: "Remont ulicy Spacerowej w Konarzynach"

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na real...

2015-07-09 12:24

Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę jezior

Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę działek...

2015-06-11 12:37

Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie zadania "Dowóz uczniów do szkoły w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017" ZP.271.2.2015

Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie zadani...

2015-06-11 12:35

Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie zadania "Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Żychckie Osady" ZP.271.1.2015

Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie zadani...

2015-05-14 10:20

Zawiadomienie o wyborze oferty na sprzedaż złomu wraz z demontażem

Zawiadomienie o wyborze oferty na sprzedaż złomu w...

2015-04-23 12:05

Przetarg na sprzedaż złomu wraz z demontażem

Dokument

2015-04-03 08:54

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

wykaz (28.3 KB)

2015-01-14 08:07

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.: "Remont małej infrastruktury turystycznej oraz budowa miejsca wypoczynku nad jeziorem Bublik w Konarzynach"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty...

2014-11-12 12:30

Ogłoszenie o zamówieniu: " Dostawa peletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach"

Ogłoszenie o zamówieniu wraz z zalącznikami...

2014-08-14 12:24

Zawiadomienie o wyborze oferty dot. przetargu: Bankowa obsługa budżetu Gminy Konarzyny i budżetów samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Konarzyny

Zawiadomienie o wyborze oferty dot. przetargu &quo...

2014-06-27 15:35

Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zadania pn.:„ Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru dla projektu pn Budowa oświetleniatrasy rowerowej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zadan...

2014-06-27 15:04

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki nr 144/5 o. Kiełpin

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki...

2014-06-24 12:40

Przetarg publiczny na sprzedaż samochodu

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samo...

2014-06-09 14:38

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki 149/10 o. Zielona Huta

Informacja o wy niku przetargu na sprzedaż działki...

2014-06-02 09:58

Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę

Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę (7...

2014-05-30 14:36

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na realizację zamówienia na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji: " Budowa oświetlenia trasy rowerowej z wykorzystaniem odnawialnych żródeł energii."

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  n...

2014-05-29 14:37

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na realizację zamówienia " Budowa oświetlenia trasy rowerowej z wykorzystaniem odnawialnych żródeł energii."

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  n...

2014-05-27 12:14

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż działki

Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na s...

2014-05-05 15:26

Ogłoszenie o II przetargu ustnym na sprzedaż działki

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym n...

2014-04-29 08:24

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetagu ustnym nieograniczonym na dz...

2014-03-28 08:17

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na...

2014-02-25 13:45

Wynik przetargu na sprzedaż działki nr 149/10 o. Zielona Huta

Oświadczenie do przetargu na sprzedaż działki nr 1...

2014-02-25 13:43

Wynik przetargu na sprzedaż działki nr 144/5 o. Kiełpin

Oświadczenie w sprawie przetargu na sprzedaż dział...

2014-02-25 13:42

Wynik przetargu na sprzedaż działki nr 144/4 o. Kiełpin

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki...

2014-02-19 14:57

Wykaz osób dopuszczonych do przetargu ograniczonego

wykaz osób dopuszczonych do przetargu ogran...

2014-01-21 15:33

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż dzialek o numerach 144/4 i 144/5 w Bindudze

ogłoszenie o sprzedaży  w drodze przetargu og...

2014-01-21 13:53

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na s...

2013-12-09 15:28

Wynik przetargu na sprzedaż nieruchomości w Zielonej Chocinie

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki...

2013-12-06 08:28

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w...

2013-12-06 08:22

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w...

2013-12-06 08:17

Ogłoszenie o sprzedaży działki nr 149/10 o. Zielona Huta

Ogłoszenie Wójta Gminy Konarzyny o przeznac...

2013-12-05 12:12

Wykaz osób dopuszczonych do przetargu

Wykaz osób dopuszczonych do przetargu ogran...

2013-11-05 14:28

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki 409/1 o. Zielona Chocina

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprz...

2013-10-11 08:51

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży&nb...

2013-10-11 08:49

Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży działki mienia komunalnego

Ogłoszenie (98.9 KB)

2013-01-07 09:36

Zapytanie ofertowe o cenę usług

Zapytanie ofertowe

2013-01-03 14:26

Ogłoszenie o wyniku przetargu na najem garażu

Ogłoszenie o wyniku przetargu na najem garażu przy...

2012-12-31 11:43

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę peletu drzewnego dla Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach

Ogłoszenie (355.6 KB)

2012-12-24 12:10

Wykaz osób dopuszczonych do przetargu na najem garaży i pomieszczenia gospodarczego

Wykaz osób dopuszczonych do przetargu ...

2012-12-17 11:32

Ponowny przetarg nieograniczony na dostawę peletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach

Dostawa peletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szk&...

2012-11-30 14:37

Przetarg nieograniczony pn.: "Usługi związane z zimowym utrzymaniem ulic i dróg gminnych oraz powiatowych na terenie Gminy Konarzyny w okresie zima 2013 roku

"Usługi związane z zimowym utrzymaniem ulic i...

2012-11-27 15:02

Ogłoszenie o przetargu ustnym na najem garaży i pomieszczenia gospodarczego dla osób związanych z pełnieniem usług medycznych w ośrodku zdrowia w Konarzyanch

ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na cz...

2012-11-21 12:10

Przetarg nieograniczony na dostawę peletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach

Dostawa peletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szk&...

2012-11-19 15:00

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki nr 551/8 w Ciecholewach

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki...

2012-11-19 14:57

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki nr 551/7 w Ciecholewach

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki...

2012-11-19 14:55

Informacja o wyniku przetragu na sprzedaż działki nr 551/6 w Ciecholewach

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki...

2012-10-31 15:45

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na najem

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na najem (...

2012-10-31 15:43

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu ograniczonego

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w drod...

2012-10-11 15:29

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na...

2012-10-01 15:18

Informacja o wyniku przetargu na najem pomieszczenia na przystanku w Konarzynach

Informacja o wyniku przetargu (111 KB)

2012-09-18 13:02

Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Modernizacja drogi transportu rolnego w m. Rowista, obręb Kiełpin"

ogłoszenie  (89.6 KB)

2012-09-14 15:37

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w...

2012-09-05 13:31

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki...

2012-08-31 12:19

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu ustnym nieograniczonym na najem pomieszczenia

Ogłoszenie Wójta Gminy Konarzyny o przetarg...

2012-08-31 12:15

Ogłoszeniu II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki

Ogłoszenie II przetargu ustnego ograniczonego na s...

2012-08-23 10:19

Przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "Modernizacja drogi transportu rolnego w m. Rowista obręb Kiełpin."

"Modernizacja drogi transportu rolnego w m. R...

2012-08-09 15:02

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na najem

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na najem (...

2012-08-07 12:46

Zawiadomienie o wyborze oferty na pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu dla projektu pn.: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Konarzyny do miejscowości Żychckie Osady, gm. Konarzyny

Ogłoszenie  (74.6 KB)

2012-08-06 15:05

Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zamówienia publicznego pn: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejsciowości Konarzyny do miejscowości Żychckie Osady, gm. Konarzyny."

Zawiadomienie  (95.1 KB)

2012-07-27 13:16

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na...

2012-07-24 12:40

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki 1/76 o. Konarzyny

Informacja o wyniku przetargu na działkę  1/7...

2012-07-24 12:38

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki nr 1/75 o. Konarzyny

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki...

2012-07-20 15:24

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.: "Dowóz uczniów do szkoły w roku szkoolnym 2012/2013"

Informacja o wyborze oferty na realizację zadania...

2012-07-20 09:25

Wykaz osób dopuszczonych do przetargu

Wykaz osób dopuszczonych do przetargu ustne...

2012-07-09 07:43

Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży przetargowej działki mienia komunalnego

Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży przetargow...

2012-07-06 11:00

Informacja o wyniku przetagu nieogranicznowego pn.: " Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Gminie Konarzyny w ramach projektu: Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszru

"Budowa tras rowerowych i infrastruktury tury...

2012-07-05 08:50

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w...

2012-07-02 14:03

Przetarg nieograniczony na: "Dowóz uczniów do szkoły w roku szkolnym 2012/2013"

Ogłoszenie (132.4 KB) Specyfikacja Istotny...

2012-06-26 13:56

Informcja o wyniku przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru dla projektu pn.: " Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Gminie Konarzyny w ramach projektu :

Zawiadomienie o wyborze oferty (81.2 KB)

2012-06-25 09:49

Informacja o wyniku przeprowadzonego postępownia o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Kotłownia na paliwo stałe dla Zespolu Szkół Publicznych w Konarzynach"

Informacja o wyborze oferty (82.9 KB)

2012-06-20 14:01

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprz...

2012-05-22 14:54

Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży

Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży  (49....

2012-05-16 13:55

Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu pn.: "Budowa placów zabaw na terenie Gminy Konarzyny"

Zawiadomienie o wyborze oferty  na wykonanie...

2012-04-24 15:07

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie projektu pn.:"Ochrona Parku Narodowego Bory Tucholskie poprzez przepięcie oczyszczalni ścieków w Konarzynach, przebudowę sieci kanalizacyjnej i 3 przepompowni oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków

Ogłoszenie  (56 KB)

2012-02-29 08:49

Informacja o wyniku przetargu

Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę części...

2012-02-15 13:50

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki nr 477/8 o. Konarzyny

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki...

2012-02-10 14:34

Wykaz osób dopuszczonych do przetargu ustenego ograniczonego na sprzedaż działki nr 477/8

wykaz osób (11.5 KB) 

2012-02-08 10:07

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu.

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego pn.: Pe...

2012-01-24 15:17

Informacja o wyniku przetargu na najem piwnicy

Informacja o wyniku przetargu na najem piwnicy w &...

2012-01-24 15:14

Informacja o wyniku przetargu na najem piwnic

Informacja o wyniku przetargu na najem piwnic w &q...

2012-01-24 10:02

Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Konarzyny o II przet...

2012-01-11 09:50

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu ustnym ograniczonym

Ogłoszenie Wójta Gminy Konarzyny o przetarg...

2012-01-02 11:26

Informacja o wyniku przetargu na najem pomieszczenia

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczo...

2011-12-22 13:48

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zamówienia na dostawę pn. „Dostawa energii elektrycznej do obiektów i na potrzeby oświetlenia drogowego jednostek z Powiatu Chojnickiego”

Informacja

2011-12-15 15:45

Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę działki nr 136 o. Konarzyny

Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę działki...

2011-12-15 15:42

Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę działki nr 66 o. Konarzyny

Informacja o wyniku przeatrgu na dzierżawę działki...

2011-12-15 15:39

Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę działki nr 62 o. Konarzyny

Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę działki...

2011-12-15 15:33

Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę działki nr 238

Informacja o wyniku przetargu na działkę nr 238 o....

2011-12-15 15:20

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem piwnic

Ogłoszenie Wójta Gminy Konarzyny o przetarg...

2011-12-09 13:37

Wykaz nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w...

2011-12-06 12:08

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki nr 149/14 o pow. 0,5824 ha

Informacja o wyniku przetargu (189.3 KB)

2011-11-29 08:36

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem na czas nieokreślony

Ogłoszenie  o przetargu ustnym nieograniczony...

2011-11-22 11:43

Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki

Informacja o wyniku przetargu (111.4 KB)

2011-11-09 15:27

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu nieograniczonego

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w drod...

2011-11-07 10:37

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na najem

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na najem (...

2011-10-31 14:09

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu ustnym ograniczonym

Ogłoszenie Wójta Gminy Konarzyny o przetarg...

2011-10-28 15:06

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów

Ogłoszenie Wójta Gminy Konarzyny o przetarg...

2011-10-28 15:02

Zawiadomienie Wójta Gminy Konarzyny

Zawiadomienie Wójta Gminy Konarzyny o odwoł...

2011-10-17 15:10

Ogłoszenie wójta gminy o II przetargu na sprzedaż działek

Ogłoszenie wójta gminy o II przetargu ustny...

2011-10-17 13:24

Ogłoszenie Wójta Gminy Konarzyny o II przetargu na sprzedaż działek

Ogłoszenie wójta gminy o II przetargu ustny...

2011-09-30 15:16

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na...

2011-09-30 15:10

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego

Dokument

2011-09-30 15:06

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w drod...

2011-09-30 12:52

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki...

2011-08-25 07:53

Wynik przetargu na "Modernizację dróg transportu rolnego do miejscowości Popielewo"

W dniu 24.08.2011 r. dokonano rozstrzygnięcia prze...

2011-08-24 12:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dowóz uczniów do szkoły w roku szkolnym 2011/2012"

W dniu 23.08.2011 r. dokonano rozstrzygnięcia prze...

2011-08-12 14:53

Informacje o unieważnieniu przetargu niograniczonego pn.:" Dowóz uczniów do szkoły w roku szkolnym 2011/2012.

Informacj o unieważnieniu przetargu niograniczoneg...

2011-08-08 09:36

Informacja o unieważnieniu przetargu nieograniczonego pn.: " Modernizacja dróg transportu rolnego do miejscowości Popielewo"

Ogłoszenie  (24 KB)

2011-08-08 09:29

Informacja o unieważnieniu przetargu nieograniczonego pn. "Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Gminie Konarzyny w ramach projektu: Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Ma

Ogłoszenia  (40.6 KB)

2011-08-02 14:11

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek mieszkaniowych

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na...

2011-07-28 08:54

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek mieszkaniowo - usługowych

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na...

2011-07-28 08:30

Ołgoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek mieszkaniowych

Ołgoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na...

2011-07-13 07:47

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Żychce.

zawiadomienie o wyborze oferty (107.9 KB)

2011-06-16 12:27

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę świetlicy wiejskiej w Żychcach

PRZETARG NIEOGRANICZONY "BUDOWA ŚWIETLICY...

2011-04-01 15:09

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na najem

Poniżej do pobrania wykaz nieruchomości przez...

2011-04-01 13:35

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Wójt Gminy Konarzyny podaje wykaz nieruchom...

2011-04-01 13:28

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej

Wójt Gminy Konarzyny podaje wykaz nieruchom...

2011-04-01 13:20

Ogłoszenie o sprzedaży działek w trybie przetargowym

Wójt Gminy Konarzyny ogłasza, że z zasobu n...

2011-04-01 13:08

Ogłoszenie ws. sprzedaży bezprzetargowej, obręb Konarzyny

Wójt Gminy Konarzyny ogłasza, że z zas...

2010-11-16 15:13

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek

Wójt Gminy Konarzyny ogłasza II przetarg us...

2010-10-28 07:50

Informacja o wyniku przetargu na "Udzielenie Gminie Konarzyny kredytu długoterminowego w wysokości 500.000,00 zł"

Informacja o wyborze oferty: Informacja o wybor...

2010-10-19 09:34

Przetarg nieograniczony pn. : " Udzielenie Gminie Konarzyny kredytu długoterminowego w wysokości 500.000 zł. "

" Udzielenie Gminie Konarzyny kredytu długote...

2010-09-28 15:11

Informacja o wyniku przetargu na działkę nr 173/2

wynik- działka 173/2 (26.4 KB)

2010-09-28 15:03

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działek nr 1/50 i 1/51

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działek...

2010-09-27 14:43

Informacja o wyniku przetargu na udzielenie kredytu bankowego

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego pn....

2010-09-17 15:15

Przetarg nieograniczony pn.: " Udzielenie Gminie Konarzyny kredytu długoterminowego w wysokości 500.000 zł "

Ogłoszenie Specyfikacja Istotnych Warunkó...

2010-08-20 14:24

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: " Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Żychckie Osady oraz miejscowości Nierostowo."

Ogłoszenie

2010-08-11 10:07

Ogłoszenie Wójta Gminy w sprawie przetargu na sprzedaż działek

Wójt Gminy Konarzyny ogłasza I przetarg ust...

2010-08-11 09:53

Ogłoszenie Wójta Gminy Konarzyny w sprawie przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 173/2

Wójt Gminy Konarzyny ogłasza przetarg ustny...

2010-08-09 15:20

Ogłoszenie Wójta Gminy Konarzyny o odwołaniu przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości nr 173/2

Dokument

2010-08-06 14:13

Ogłoszenie Wójta Gminy Konarzyny w sprawie przetargu ograniczonego na sprzedaż działki gruntowej niezabudowanej nr 173/2 położonej w miejscowości Konarzyny

Dokument

2010-08-06 14:09

Ogłoszenie Wójta Gminy Konarzyny w sprawie przeznaczenia do sprzedaży przetargowej działek.

Dokument

2010-08-06 14:03

Ogłoszenie Wójta Gminy Konarzyny w sprawie przeznaczenia do sprzedaży przetargowej.

Dokument

2010-08-06 08:00

Prezetarg nieograniczony pn.:"Modernizacja dróg dojazdowych do guntów rolnych w miejscowości Żychckie Osady oraz miejscowości Nierostowo."

 Ogłoszenie  Specyfikacja Istotnych W...

2010-07-05 15:26

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetragu nieograniczonego

Dokument

2010-07-05 14:57

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na najem

Dokument

2010-07-05 14:55

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na najem

Dokument

2010-07-05 14:51

Wykaz nieruuchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu obgraniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych

Dokument

2010-04-16 12:48

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do psrezdaży w drodze bezprzetargowej

Wójt Gminy Konarzyny podaje wykaz nieruchomości pr...

2010-03-24 11:49

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sparzdaży w drodze bezprzetargowej

Dokument

2010-03-09 12:05

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego pn.: " Ochrona Parku Narodowego Bory Tucholskie poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Ciecholewy, Konarzynki Osady i Żychckie Osady, gmina Konarzyny."

zawiadaomienie o wyborze (89 KB)

2010-01-28 13:55

Przetarg nieograniczony na realizację inwestycji. : " OChrona Parku Narodowego Bory Tucholskie poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Ciecholewy, Konarzynki Osady i Żychckie Osady."

Ogłoszenie Specyfikacja Istotnych Warunkó...

2010-01-12 10:49

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na najem pomieszczenia w budynku świetlicy w Zielonej Hucie

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczo...

2009-12-03 14:22

Ogłoszenie o przetargu na najem pomieszczenia w m. Zielona Huta

Dokument

2009-11-27 14:08

Ogłoszenie o wyniku przetargu na Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pn.: " Ochrona Parku Narodowego Bory Tucholskie poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Ciecholewy, Konarzynki Osady i Żychckie Osady, Gmina Konarzyny."

Ogłoszenie   (45 KB)

2009-11-18 11:08

Przetarg nieograniczony na pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pn.: " Ochrona Parku Narodowego Bory Tucholskie poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Ciecholewy, Konarzynki Osady i Żychckie Osady , Gmina Konarzyny."

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   1. NAZ...

2009-10-30 13:46

Informacja o wyniku przertargu nieograniczonego n zadanie pn.: " Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Konarzynach w celu aktywizacji i integracji społeczności lokalnej"

ogłoszenie (1 MB)

2009-10-19 12:19

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na najem pomieszczenia w budynku świetlicy w Zielonej Hucie

 ogłoszenie (83 KB)

2009-10-10 09:49

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Przebudowa wielkofunkcyjnego boiska sportowego w Konarzynach w celu aktywizacji i integracji społeczności lokalnej"

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Przebudowa...

2009-09-24 13:59

Informacja o wyborze najkorzystnejszej oferty na zadanie pn. :" Rozwój infrastruktury społeczno kulturalej poprzez rozbudowę Gminnego Ośrodka Kultury, budowę ciągu pieszo-jezdnego przy boisku rekreacyjno-sportowym i przebudowę parkingu w Konarzynach."

ogłoszenie (329.1 KB)

2009-09-14 11:35

Wójt Gminy Konarzyny ogłasza przetrag ustny nieograniczony na najem pomieszczenia znajdującego się w budynku świetlicy w Zielonej Hucie.

Ogłoszenie

2009-09-09 08:48

Ogłoszenie o wyniku przetragu nieograniczonego na " Bankową obsługę budżetu gminy i budżetów samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Konarzyny".

Ogłoszenie  (29.1 KB)  

2009-09-08 12:53

Informacja o wyniku przetagu nieograniczonego na: "Modernizację drog transportu rolnego drogi gruntowej w Konarzynach nr ewid. Dz. nr: 107/3, 173, 200/16"

 ogłoszenie  (28.4 KB)

2009-08-31 09:57

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na najem - budynek Osrodka Zdrowia w Konarzynach

Wykaz Nieruchomości

2009-08-28 15:12

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: " Rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej poprzez rozbudowę Gminnego Ośrodka Kultury, budowę ciągu pieszo-jezdnego przy boisku rekreacyjno-sportowym i przebudową parkingu w Konarzynach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   1. NAZ...

2009-08-26 09:09

Przetarg nieograniczony na bankową obsługę budżetu gminy i budżetów samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Konarzyny

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU    ...

2009-08-19 12:20

Przetarg nieograniczony na modernizację dróg transportu rolnego: - drogi gruntowej w Konarzynach nr ewid. dz. : 107/3, 173, 200/16

Ogłoszenie o zamówieniu ZP-340-01/2009...

2009-08-17 07:43

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na najem

Wykaz nieruchomości

2009-05-25 10:52

Informacja o wyniku przetargu

informacja o wyniku przetargu z dnia 14 maja 2009...

2009-05-05 19:08

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na najem.

Dokument

2009-04-10 12:44

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości

Wójt Gminy Konarzyny oglasza prztarg ustny...

2009-03-10 13:24

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Konarzyny podaje do publicznej w...

2008-11-13 08:34

Informacja o wyniku przetargu

 Informacja o wyniku przetargu na najem pomie...

2008-10-28 13:07

Ogłoszenie Wójta Gminy o odwołaniu przetargu

Ogłoszenie Wójta Gminy o odwołaniu przetarg...

2008-10-07 10:03

Przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczenia

Ogłoszenie Wójta Gminy Konarzyny o przetarg...

2008-09-22 13:26

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki

Dokument

2008-09-09 11:30

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na najem

Wójt Gminy Konarzyny podaje do publicznej w...

2008-08-22 14:15

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania  Urząd Gm...

2008-08-21 08:13

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania  Urząd Gm...

2008-08-20 08:38

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Wójt Gminy Konarzyny podaje do publicznej w...

2008-08-14 12:50

Przetarg nieograniczony na przewóz uczniów do szkoły w dni nauki szkolnej

Przetarg nieograniczony na przewóz uczni&oa...

2008-08-12 13:19

Unieważnienie przetargu na dowóz uczniów do szkoły w dni nauki szkolnej

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamó...

2008-07-29 14:22

Przetarg nieograniczony na dowóz dzieci

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1. N...

2008-07-28 09:50

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Dokument

2008-07-21 14:58

Przetarg nieograniczony na modernizację dróg transportu rolnego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   1. NAZ...

2007-10-10 14:35

II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

Ogłoszenie o przetargu

2007-09-25 14:47

Wynik przetargu z dnia 25 września 2007 r. na sprzedaż nieruchomości

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nierucho...

2007-08-21 14:59

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki

Dokument

2007-08-17 10:51

Przetarg ustny nieograniczony na najem piwnic

Dokument

2007-08-17 10:40

przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

Ogłoszenie o przetargu

2007-06-08 11:57

Przetarg nieograniczony na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

URZĄD GMINY W KONARZYNACH ul. Szkolna 7 tel. (0...

2007-03-22 08:11

Przetarg ustny ograniczony

Wójt Gminy Konarzyny ogłasza przetarg ustny...

2007-03-05 14:23

Przetarg nieograniczony na modernizację hydroforni w miejscowości Konarzyny

GMINA KONARZYNY ul. Szkolna 7 89- 607 Konarz...

2007-01-19 10:47

Przetarg na remont w budynku starej części szkoły w Konarzynach

Gmina Konarzyny, ul. Szkolna 7, 89- 607 Konarzyny...

2007-01-05 13:33

Przetarg na remont w budynku starej części szkoły w Konarzynach przy ul. Szkolnej 12

Gmina Konarzyny, ul. Szkolna 7, 89- 607 Konarzyny...

2006-10-02 00:00

Przetarg na dzierżawę piwnicy

Dokument

2006-08-04 00:00

Przetarg ustny nieograniczony na najem piwnic

Dokument

2006-08-04 00:00

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

Dokument

2006-07-13 00:00

Przetarg niegraniczony na modernizację drogi gruntowej Konarzyny- Zielona Huta

GMINA KONARZYNY ul. Szkolna 7 89- 607 Konarz...

2006-07-06 00:00

Przetarg nieograniczony na modernizację hydroforni

GMINA KONARZYNY  ul. Szkolna 7 89- 607...

2006-06-27 00:00

Ogłoszenie o przetargu na najem pomieszczenia

Dokument

2006-06-27 00:00

Przetarg na remont szkoły

Przetarg na remont starej części szkoły w Konarzyn...

2006-02-22 00:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o równowartości kwoty poniżej 60.000 Euro

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonani...

2006-02-03 00:00

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości

Dokument Przetarg został unieważniony dnia 07....

2005-12-13 00:00

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego

Dokument

2005-10-12 00:00

Ogłoszenie o przetargu na wynajem pomieszczenia

Dokument

2005-09-05 00:00

Przetarg na wykonanie sieci wodociągowej w Konarzynach

Dokument

2005-08-25 00:00

Ogłoszenie o przetargu na dowóz dzieci

Dokument

2005-07-06 00:00

Przetarg na najem pomieszczenia

Dokument

2005-06-10 00:00

Wykaz nieruchomości przeznaczonej pod najem

2005-03-03 12:34

Przetargi ogłoszone przez UG Konarzyny

Przetargi ogłoszone przez UG Konarzyny  Pr...