Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Aktualne przetargi

2021-09-15 15:05

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konarzyny

Wójt Gminy Konarzyny podaje do publicznej w...

2021-07-23 12:58

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedazy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Wójt Gminy Konarzyny podaje do publicznej w...

2021-07-23 12:53

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej współużytkowników wieczystych

Wójt Gminy Konarzyny podaje do publicznej w...

2021-07-06 11:42

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - wersja nr 2

Plan postępowań o udzielenie zamówień na...

2021-05-12 15:14

Oświadczenie o zakończeniu II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 133 położonej w obrębie geodezyjnym Kiełpin wynikiem negatywnym

oświadczenie

2021-05-12 09:05

ZP.271.1.2021 "Remont drogi gminnej nr 205020G w miejscowości Ciecholewy"

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja War...

2021-04-09 11:29

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w m. Binduga stanowiącej własność Gminy Konarzyny

Wójt Gminy Konarzyny podaje do publicznej w...

2021-04-01 13:03

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na ro...

2021-02-05 15:05

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej współużytkowników wieczystych

Wójt Gminy Konarzyny podaje do publicznej w...

2020-12-10 12:19

Oświadczenie o zakończeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 133 położonej w obrębie geodezyjnym Kiełpin wynikiem negatywnym

oświadczenie

2020-12-10 12:12

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 132 o pow. 0,28 ha położonej w obrębie geodezyjnym Kiełpin

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaz działki...

2020-11-26 10:47

ZP.271.B.10.2020. R Usługi związane z zimowym utrzymaniem ulic i dróg gminnych oraz powiatowych na terenie Gminy Konarzyny w okresie zima 2021 roku - zapytanie ofertowe

Zaproszenie do złożenia oferty Opis przedmiotu...

2020-11-13 11:36

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę peletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach

Zawiadomienie o wyborze oferty

2020-11-12 15:10

ZP.271.5.2020 „Odbieranie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, sezonowych i mieszanych z terenu Gminy Konarzyny odpadów komunalnych i transport do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w Nowym Dworze od 01.01.2021 do 31.12.2024

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Ist...

2020-11-09 14:30

ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Konarzyny

Wójt Gminy Konarzyny podaje do publicznej w...

2020-11-06 14:31

I przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Konarzyny

Wójt Gminy Konarzyny podaje do publicznej w...

2020-11-04 16:11

Ogłoszenie o zamówieniu "Dostawa peletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach"

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę peletu d...

2020-10-29 15:07

ZP.271.4.2020 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Żychckie Osady”

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Ist...

2020-10-27 14:10

ZP.271.3.2020 „Odbieranie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, sezonowych i mieszanych z terenu Gminy Konarzyny odpadów komunalnych i transport do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w Nowym Dworze od 01.01.2021 do 31.12.2024

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Ist...

2020-09-28 14:59

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze

Wójt Gminy Konarzyny podaje do publicznej w...

2020-09-25 15:14

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wójt Gminy Konarzyny podaje do publicznej w...

2020-09-25 15:09

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie przetargowym

Wójt Gminy Konarzyny podaje do publicznej w...

2020-09-04 14:03

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym

Wójt Gminy Konarzyny podaje do publicznej w...

2020-06-19 13:57

ZP.271.1.2020 Przetarg nieograniczony na wykonaie zadania pn.: "Budowa drogi gminnej nr 205003G na części działki nr 573, obręb ewidencyjny Zielona Chocina - etap I"

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Ist...

2020-01-08 14:27

Plan zamówień publicznych na 2020 rok

Plan zamówień publicznych na 2020 rok

2019-12-02 14:36

ZP.271.B.8.2019. R Usługi związane z zimowym utrzymaniem ulic i dróg gminnych oraz powiatowych na terenie Gminy Konarzyny w okresie zima 2020 roku - zapytanie ofertowe

Zaproszenie do złożenia oferty Opis przedmiotu...

2019-11-14 12:56

ZP.271.B.7.2019. R Usługi związane z zimowym utrzymaniem ulic i dróg gminnych oraz powiatowych na terenie Gminy Konarzyny w okresie zima 2020 roku - zapytanie ofertowe

Zaproszenie do złożenia oferty Opis przedmiotu...

2019-11-06 12:47

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę peletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach

zawiadomienie wyborze

2019-10-24 13:24

Ogłoszenie o zamówieniu "Dostawa peletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach"

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę peletu d...

2019-10-01 10:21

Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki 465/1 obręb Kiełpin - 05.11.2019 r.

ogłoszenie o przetargu lista osób zakwal...

2019-09-30 12:51

ZP.271.B.6.2019.R Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Konarzyny w latach 2019/2020

Zaproszenie do złożenia oferty ZP.271.B.6.2019.R...

2019-09-13 10:35

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Wójt Gminy Konarzyny podaje do publicznej w...

2019-08-02 12:47

ZP.271.B.4.2019 Bankowa obsługa budżetu Gminy Konarzyny i budzetów samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Konarzyny

Ogłoszenie / zaproszenie do złożenia oferty Dru...

2019-07-26 08:31

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Konarzyny podaje do publicznej w...

2019-07-24 12:11

ZP.271.6.2019 Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej nr 205016G Konarzyny - Zielona Huta ETAP I

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Ist...

2019-07-18 15:20

ZP.271.5.2019 Unieważnienie postępowania na zadanie pn.:" Budowa drogi gminnej nr 205003G na części działki nr 573 obręb ewidencyjny Zielona Chocina - etap I"

Unieważnienie postępowania

2019-07-17 15:18

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej nr 205016G Konarzyny – Zielona Huta ETAP II - ZP.271.1.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-07-16 14:48

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.5.2019 przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: "Budowa drogi gminnej nr 205003G na części działki nr 573, obręb ewidencyjny Zielona Chocina - etap I"

Informacja z otwarcia ofert

2019-07-11 14:50

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 1/72 ob. Konarzyny - 12.08.2019

ogłoszenie o przetargu Informacja o wyniku prze...

2019-06-27 12:55

ZP.271.5.2019 Przetarg nieograniczony na wykonaie zadania pn.: "Budowa drogi gminnej nr 205003G na części działki nr 573, obręb ewidencyjny Zielona Chocina - etap I"

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Ist...

2019-06-26 12:56

ZP.271.3.2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup i dostarczenie oraz montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych i niemieszkalnych z terenu Gminy Konarzyny

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2019-06-12 10:29

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostarczenie oraz montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych i niemieszkalnych z terenu Gminy Konarzyny

Informacja o wyborze oferty

2019-05-27 13:20

Informacja z otwarcia ofert do przetargu na "Zakup i dostarczenie oraz montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych i niemieszkalnych z terenu Gminy Konarzyny" ZP.271.3.2019

Informacja z otwarcia ofert do przetargu na "...

2019-05-24 09:32

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Konarzyny podaje do publicznej w...

2019-05-17 14:32

ZP.271.3.2019 Przetarg nieograniczony na zakup i dostarczenie oraz montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych i niemieszkalnych z terenu Gminy Konarzyny

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Ist...

2019-04-05 11:35

Wezwanie Zamawiającego do wyrażenia zgody naprzedłużenie terminu związania ofertą do przetargu nieograniczonego na "Przebudowa drogi gminnej nr 205016G Konarzyny - Zielona Huta ETAP II" nr ZP.271.1.2019

Wezwanie Zamawiającego do wyrażenia zgody na przed...

2019-03-19 10:17

FTP.042.5.1.2018/2019 Rozeznanie rynku: Przygotowanie i druk albumu "Konarzyny w obiektywie"

Ogłoszenie o wyborze oferty Informacja z otwarc...

2019-03-11 14:23

Informacja z otwarcia ofert do przetargu nieograniczonego na "Przebudowa drogi gminnej nr 205016G Konarzyny - Zielona Huta ETAP II"

Informacja z otwarcia ofert  

2019-03-06 14:33

ZP.271.B.2.2019.R Uzupełnienie miejsca wypoczynku w Nowej Karczmie poprzez budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych

Ogłoszenie / zaproszenia do zlożenia oferty Zgł...

2019-03-06 14:23

ZP.271.B.3.2019.R Budowa pomostu nad jeziorem Bublik

Ogłoszenie / Zaproszenie do skladania ofert Zgł...

2019-03-04 10:19

Informacja z wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: "Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na...

2019-01-04 10:57

Plan zamówień publicznych na 2019 rok

Plan zamówień publicznych na 2019 rok

2018-11-30 12:32

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi związane z zimowym utrzymaniem ulic i dróg gminnych oraz powiatowych na terenie Gminy Konarzyny w okresie zima 2019 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018-11-06 13:21

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę pelletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na...

2018-10-22 13:15

Dostawa pelletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach

Ogłoszenie o zmówieniu Załącznik nr 1...

2018-09-25 10:23

FTP.042.5.2018 Rozeznanie rynku "Konarzyny w obiektywie"

aktualizacja 11.10.2018 Zawiadomienie o wyborze...

2018-08-07 10:39

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry Brdy i Chociny"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na...

2018-08-01 13:51

Informacja z otwarcia ofert i unieważnienie postępowania na zadanie pn.:" Budowa drogi gminnej nr 205003G na części działki nr 573 obręb ewidencyjny Zielona Chocina - etap I"

Informacja z otwarcia ofery i unieważnienie postęp...

2018-07-12 11:09

Unieważnienie postępowania na zadanie pn.:" Budowa drogi gminnej nr 205003G na części działki nr 573 obręb ewidencyjny Zielona Chocina - etap I"

Unieważnienie postępowania

2018-07-09 11:26

Unieważnienie postępowania na zadania pn.: "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry Brdy i Chociny"

Informacja o unieważnieniu postępowania

2018-07-02 09:43

Rozeznanie rynku "Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Konarzynach"

Rozeznanie rynku "Doposażenie Ochotniczej Str...

2018-06-26 11:53

Informacja z otwarcia ofert i unieważnienie postępowania na zadanie pn: " Budowa drogi gminnej nr 205003G na części działki nr 573 obręb ewidencyjnej Zielona Chocina - etap I"

Informacja z otwarcia ofert i unieważnienie postęp...

2018-06-08 15:08

Informacja z otwarcia ofert i unieważnienie postępowania na zadanie pn: " Budowa drogi gminnej nr 205003G na części działki nr 573 obręb ewidencyjnej Zielona Chocina - etap I"

Informacja z otwarcia ofert i unieważnienie postęp...

2018-05-29 10:15

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Gmina Konarzyny. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty&nbs...

2018-05-25 13:00

Informacja z otwarcia ofert do przetargu na "Gmina Konarzyny. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r."

Informacja z otwarcia ofert

2018-05-24 11:59

Budowa drogi gminnej nr 205003G na części działki nr 573 obręb ewidencyjny Zielona Chocina - etap I

Zmiana SIWZ Załącznik Nr 9 oświadczenie dotyczą...

2018-05-17 12:40

Gmina Konarzyny. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018r. do 30.06.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Ist...

2018-05-04 12:11

Wykaz działek przeznaczonych do zamiany

Wykaz działek przeznaczonych do zamiany

2018-05-04 11:46

Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży

2018-02-20 10:19

Zaproszenie do złożenia oferty "Ochrona różnorodności biologicznej w gminach Brusy i Konarzyny"

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowan...

2018-01-10 09:05

Plan zamówień publicznych na 2018 rok

Plan zamówień publicznych na 2018 rok 

2017-11-13 11:49

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę miejsca wypoczynku i rekreacji nad Jeziorem Bublik wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz połączenie ścieżek rowerowych w miejscowości Żychckie Osady

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2017-11-06 12:13

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę peletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach

Zawiadomienie o wyborze oferty

2017-10-31 13:47

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na "Budowę miejsca wypoczynku i rekreacji nad Jeziorem Bublik wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz połączenie ścieżek rowerowych w miejscowości Żychckie Osady"

Informacja z otwarcia ofert

2017-10-26 08:38

Ogłoszenie o zamówieniu "Dostawa peletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach"

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę peletu d...

2017-10-26 08:27

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę peletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dost...

2017-10-16 14:30

Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji nad Jeziorem Bublik wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz połączenie ścieżek rowerowych w miejscowości Żychckie Osady

Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji nad Jeziorem...

2017-10-16 12:01

Ogłoszenie o zamówieniu "Dostawa peletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach”

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę peletu d...

2017-09-29 11:57

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ZP.271.6.2017

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ZP.271....

2017-09-14 12:39

Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji nad Jeziorem Bublik wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz połączenie ścieżek rowerowych w miejscowości Żychckie Osady

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf Specyfikacja...

2017-09-05 10:23

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ZP.271.5.2017

Zaiadonienie o unieważnieniu postępowania ZP.271.5...

2017-08-28 14:02

Informacja z otwarcia ofert przetargu: "Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji nad Jeziorem Bublik wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz połączenie ścieżek rowerowych w miejcowości Żychckie Osady"

Informacja z otwarcia ofert przetargu: "Budow...

2017-08-11 15:17

Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji nad Jeziorem Bublik wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz połączenie ścieżek rowerowych w miejscowości Żychckie Osady

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf SIWZ.pdf...

2017-07-31 11:10

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.4.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty...

2017-07-17 14:12

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych od miejscowości Binduga w kierunku Popielewa w obrębie Kiełpin o długości 600 m

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieogranic...

2017-06-30 13:42

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od miejscowości Binduga w kierunku Popielewa w obrębie Kiełpin o długości 600 m

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf Specyfikacja...

2017-06-30 11:26

Budowa drogi w miejscowości Konarzyny - ulica mjr K. Kociatkiewicza na odcinku 50 m od drogi powiatowej nr 2512G

Budowa drogi w miejscowości Konarzyny - ulica mjr...

2017-06-29 14:02

Informacja z otwarcia ofert i unieważnienie postępowania

Informacja z otwarcia ofert i unieważnienie postęp...

2017-06-14 14:15

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od miejscowości Binduga w kierunku Popielewa w obrębie Kiełpin

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamó...

2017-06-14 08:51

Informacja z otwarcia ofert i unieważnienie postępowania

Informacja z otwarcia ofert oraz unieważnienie pos...

2017-05-25 13:05

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od miejscowości Binduga w kierunku Popielewa w obrębie Kiełpin

Przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej...

2017-05-05 14:12

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli niruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Konarzyny i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze od 01 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2020 r.

Załączniki do SIWZ.doc Załącznik nr 8.pdf Za...

2017-01-05 09:57

Plan zamówień publicznych na rok 2017

Plan zamówień publicznych na rok 2017

2016-10-27 10:22

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZSP05.26.2.2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty...

2016-10-12 14:51

Zarządzenie nr 71/2014 w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych poniżej 30.000 euro

zarządzenie nr 71/2014 w sprawie regulaminu udziel...

2016-10-12 14:36

Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Dostawa peletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szkół Publicznychw Konarzynach"

Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Dostawa p...

2016-07-04 10:13

Wstępne ogłoszenie informacyjne ZP.271.2.2016

Wstępne ogłoszenie informacyjne ZP.271.2.2016 o za...

2016-06-17 14:22

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.1.2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty...

2015-11-06 11:25

Zawiadomienie o wyborze oferty ZP.271.B.4.2015

Zawiadomienie o wyborze oferty ZP.271.B.4.2015

2015-06-25 09:23

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntu pod wodami powierzchniowymi będącymi własności Gminy Konarzyny

Ogłoszenie o przetargu   Wójt Gm...

2014-11-21 11:27

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę peletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach ZSP.271.02.2014

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty...

2014-10-14 07:57

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert na realizację zadania pn.: "Remont gminnego boiska spotowego oraz przyległego placu"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty...

2014-10-02 07:49

Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie zadania pn.: "Remont gminnego boiska sportowego oraz przyległego placu"

Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie zadani...

2014-09-22 13:00

Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie zadania pn. "Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Konarzyny i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze"

Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie zadani...

2014-08-22 11:00

Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie zadania pn. "Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Żychckie Osady"

Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie zadani...

2014-06-30 14:10

Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zadania pn. "Budowa oświetlenia trasy rowerowej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii"

Zawiadomienie o wyborze oferty (665.4 KB)

2013-12-16 11:38

Zawiadomienie o wyborze ofert na realizację zadania pn.:"Usługi związane z zimowym utrzymaniem ulic i dróg gminnych oraz powiatowych na terenie gminy Konarzyny w okresie Zima 2014 roku”

Zawiadomienie o wyborze ofert na realizację zadani...

2013-12-11 14:53

Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zadania pn.: "Dostawa peletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach"

Zawiadomienie o wyborze oferty (276.3 KB)

2013-11-15 10:36

Informacja o unieważnieniu postępowania na realizację zamówienia pn.: Remont drogi gminnej Konarzyny - Zielona Huta

Informacja o unieważnieniu postępowania na realiza...

2013-10-24 15:28

Zawiadomienie o wyborze oferty "Udzielenie Gminie Konarzyny kredytu długoterminowego do wysokości 1.180.000,00zł"

Zawiadomienie o wyborze oferty (52.8 KB)

2013-10-08 13:46

Informacja o unieważnieniu postępowania na realizację zamówienia pn.: " Remont drogi gminnej Konarzyny - Zielona Huta"

Informacja o unieważnieniu postępowania (24.5...

2013-09-20 15:02

Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zadania pn.: "Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Żychckie Osady"

Zawiadomienie o wyborze oferty (55.9 KB)

2013-09-10 15:06

Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zadania pn.:„ Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru dla projektu pn.: „Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Gminie Konarzyny w ramach projektu: Budowa tras rowerowych i infrastruktury turyst

zawiadomienie o wyborze oferty (128.9 KB)

2013-09-10 15:03

Zawiadomienie o wyborze ofert na realizację zadania pn.:„Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru dla projektu pn.: Budowa ścieżki rowerowej od miejscowości Żychckie Osady do miejscowości Żychce”

zawiadomienie o wyborze oferty (128 KB)

2013-09-05 15:11

Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zadania pn " Budowa ścieżki rowerowej od miejscowości Żychckie Osady do miejscowości Żychce"

Zawiadomienie o wyborze oferty (86.8 KB)

2013-09-04 15:27

Zawiadomienie o wyborze ofert na realizację zadania pn." Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Gminie Konarzyny w ramach projektu: Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Mars

Zawiadomienie o wyborze oferty (118.1 KB)

2013-07-18 08:13

Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zamówienia publicznego pn.: "Dowóz dzieci do szkoły w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015"

Zawiadomienie o wyborze oferty (73.2 KB).

2013-07-05 12:07

Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zamówienia publicznego pn.: "Udzielenie Gminie Konarzyny kredytu długoterminowego do wysokości 1.737.770,00 zł"

Zawiadomienie o wyborze oferty (58.6 KB)

2013-06-27 10:49

Informacja o unieważnieniu postępowania na realizację zamówienia pn.: "Remont drogi gminnej Konarzyny-Zielona Huta"

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania  (24...

2013-06-07 14:14

Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zamówienia publicznego pn.: "Budowa sieci wodociągowej od m. Mielno gm. Lipnica do m. Parszczenica, gm. Konarzyny"

Zawiadomienie o wyborze oferty (161.9 KB)

2013-06-07 11:22

Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację usługi pn.: "Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Konarzyny."

"Odbieranie odpadów komunalnych od wła...

2013-03-05 13:27

Zawiadomienie o wyborze oferty ma realizację zadania pn.: "Remont zejścia do Jeziora Bublik w miejscowości Konarzyny"

zawiadomienie  (118.5 KB)

2013-02-18 14:58

Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zamówienia pn.: "Zagospodarowanie miejsca wypoczynku nad Jeziorem Kiełpinek"

zawiadomienie (94.8 KB)

2013-02-07 10:29

Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zamówienia pn.: "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami, przepompownią wody II stopnia w miejscowościach: Zielona Chocina, Jonki, Dzięgiel, Niepszczołąg oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i prze

Zawiadomienie o wyborze (223.3 KB)

2012-12-19 07:58

Zawiadomienie o wyborze oferty na realizację zadania pn.: "Usługi związane z zimowym utrzymaniem ulic i dróg gminnych oraz powiatowych na terenie Gminy Konarzyny w okresie zima 2013 roku."

Zawiadomienie  (51.1 KB)

2012-12-14 11:01

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WYNIKI AKTUAL prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę peletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach" - aktualny

Zawiadomienie (184.4 KB)