Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Przetargi

Informacje z otwarcia ofert


2019-07-16 14:48

Informacja z otwarcia ofert ZP.271.5.2019 przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: "Budowa drogi gminnej nr 205003G na części działki nr 573, obręb ewidencyjny Zielona Chocina - etap I"

Informacja z otwarcia ofert

2019-05-27 13:20

Informacja z otwarcia ofert do przetargu na "Zakup i dostarczenie oraz montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych i niemieszkalnych z terenu Gminy Konarzyny" ZP.271.3.2019

Informacja z otwarcia ofert do przetargu na "...

2019-03-11 14:23

Informacja z otwarcia ofert do przetargu nieograniczonego na "Przebudowa drogi gminnej nr 205016G Konarzyny - Zielona Huta ETAP II"

Informacja z otwarcia ofert  

2018-11-06 13:21

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę pelletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na...

2018-08-07 10:39

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry Brdy i Chociny"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na...

2018-08-01 13:51

Informacja z otwarcia ofert i unieważnienie postępowania na zadanie pn.:" Budowa drogi gminnej nr 205003G na części działki nr 573 obręb ewidencyjny Zielona Chocina - etap I"

Informacja z otwarcia ofery i unieważnienie postęp...

2018-07-26 21:51

ZP.271.B.3.2018.R Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie prac: Roboty budowlano montażowe w Kornem w ramach projektu "Ochrona różnorodności biologicznej w gminach Brusy i Konarzyny"

aktualizacja 14.08.2018 r. Ogłoszenie dot. wybo...

2018-07-26 21:29

Rozeznanie rynku: Roboty budowlano montażowe w Konarzynkach w ramach projektu "Ochrona różnorodności biologicznej w gminach Brusy i Konarzyny"

aktualizacja z 14.08.2018 r. Ogłoszenie z otwar...

2018-07-09 11:26

Unieważnienie postępowania na zadania pn.: "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry Brdy i Chociny"

Informacja o unieważnieniu postępowania

2018-06-26 11:53

Informacja z otwarcia ofert i unieważnienie postępowania na zadanie pn: " Budowa drogi gminnej nr 205003G na części działki nr 573 obręb ewidencyjnej Zielona Chocina - etap I"

Informacja z otwarcia ofert i unieważnienie postęp...

2018-05-25 13:00

Informacja z otwarcia ofert do przetargu na "Gmina Konarzyny. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r."

Informacja z otwarcia ofert

2017-10-31 13:47

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na "Budowę miejsca wypoczynku i rekreacji nad Jeziorem Bublik wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz połączenie ścieżek rowerowych w miejscowości Żychckie Osady"

Informacja z otwarcia ofert

2017-08-28 14:02

Informacja z otwarcia ofert przetargu: "Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji nad Jeziorem Bublik wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz połączenie ścieżek rowerowych w miejcowości Żychckie Osady"

Informacja z otwarcia ofert przetargu: "Budow...

2017-07-17 14:12

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych od miejscowości Binduga w kierunku Popielewa w obrębie Kiełpin o długości 600 m

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieogranic...

2017-06-29 14:02

Informacja z otwarcia ofert i unieważnienie postępowania

Informacja z otwarcia ofert i unieważnienie postęp...

2017-06-14 08:51

Informacja z otwarcia ofert i unieważnienie postępowania

Informacja z otwarcia ofert oraz unieważnienie pos...