Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Przetargi

Przetargi - sprzedaż działek


2020-11-09 14:30

ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Konarzyny

Wójt Gminy Konarzyny podaje do publicznej w...

2019-10-01 10:21

Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki 465/1 obręb Kiełpin - 05.11.2019 r.

ogłoszenie o przetargu lista osób zakwal...

2019-07-11 14:50

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 1/72 ob. Konarzyny - 12.08.2019

ogłoszenie o przetargu Informacja o wyniku prze...

2018-06-20 09:48

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki...

2018-05-04 12:11

Wykaz działek przeznaczonych do zamiany

Wykaz działek przeznaczonych do zamiany

2018-05-04 11:46

Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży

2017-05-08 15:03

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki...

2017-05-08 15:00

Informacja o wyniku przetargu

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki...

2017-03-29 14:48

Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej

Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na s...

2017-03-29 11:02

Ogłoszenie o III przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym...

2017-03-07 15:06

Oświadczenie do II przetargu ustnego na sprzedaż działki nr 149/12 obręb geod. Zielona Huta

Oświadczenie do II przetargu ustnego nieograniczon...

2017-03-07 15:04

Oświadczenie do I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 66 obręb Zielona Huta

Oświadczenie do I przetargu ustnego na sprzedaż dz...

2017-01-31 13:26

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaz działki nr 149/12 położonej w obrębie Zielona Huta

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na s...

2017-01-27 10:39

Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej

Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sp...

2016-12-05 15:11

Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej

Ogłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na sp...

2016-12-05 13:09

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek

Ogłoszenie Wójta Gminy Konarzyny o przetarg...

2016-10-14 14:29

Ogłoszenie Wójta Gminy o sprzedaży działki w obrębie geodezyjnym Zielona Huta

Ogłoszenie Wójta Gminy Konarzyny o przeznac...

2016-10-14 14:25

Ogłoszenie Wójta Gminy o sprzedaży działek w obrębie geodezyjnym Zielona Huta

Ogłoszenie Wójta Gminy o przeznaczeniu do s...

2016-02-04 09:06

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki

Wójt Gminy Konarzyny ogłasza I przetarg ust...

2015-12-18 14:24

Ogłoszenie Wójta Gminy o przeznaczeniu działki do sprzedaży

Ogłoszenie Wójta Gminy  z dnia 14 grud...

2015-12-18 14:21

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Konarzyny podaje wykaz nieruchom...

2015-12-10 14:11

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na sprzedaż d...

2015-11-12 10:35

Ogloszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na s...

2015-10-30 13:48

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki...

2015-10-16 08:39

Ogłoszenie o sprzedaży działki mienia komunalnego

Ogłoszenie o sprzedaży działki mienia komunalnego...

2015-09-28 15:08

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Konarzyny ogłasza I przetarg ust...

2015-09-04 14:05

Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 4 wrzesnia 2015 r. o pierszeństwie w nabyciu działki nr 1/80 w obrębie geodezyjnym Konarzyny

Ogłoszenie z 4 września 2015 r.

2015-09-04 09:38

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w...

2014-06-27 15:04

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki nr 144/5 o. Kiełpin

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki...

2014-06-09 14:38

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki 149/10 o. Zielona Huta

Informacja o wy niku przetargu na sprzedaż działki...

2014-05-27 12:14

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż działki

Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na s...

2014-05-05 15:26

Ogłoszenie o II przetargu ustnym na sprzedaż działki

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym n...

2014-02-19 14:57

Wykaz osób dopuszczonych do przetargu ograniczonego

wykaz osób dopuszczonych do przetargu ogran...

2014-01-21 15:33

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż dzialek o numerach 144/4 i 144/5 w Bindudze

ogłoszenie o sprzedaży  w drodze przetargu og...

2014-01-21 13:53

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na s...

2013-12-06 08:28

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w...

2013-12-06 08:22

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w...

2013-12-06 08:17

Ogłoszenie o sprzedaży działki nr 149/10 o. Zielona Huta

Ogłoszenie Wójta Gminy Konarzyny o przeznac...

2013-12-05 12:12

Wykaz osób dopuszczonych do przetargu

Wykaz osób dopuszczonych do przetargu ogran...

2013-11-05 14:28

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki 409/1 o. Zielona Chocina

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprz...

2013-10-11 08:51

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży&nb...

2013-10-11 08:49

Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży działki mienia komunalnego

Ogłoszenie (98.9 KB)

2012-10-11 15:29

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na...

2012-09-14 15:37

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w...

2012-08-31 12:15

Ogłoszeniu II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki

Ogłoszenie II przetargu ustnego ograniczonego na s...

2012-07-27 13:16

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na...

2012-07-20 09:25

Wykaz osób dopuszczonych do przetargu

Wykaz osób dopuszczonych do przetargu ustne...

2012-07-09 07:43

Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży przetargowej działki mienia komunalnego

Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży przetargow...

2012-07-05 08:50

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w...

2012-06-20 14:01

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprz...

2012-05-22 14:54

Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży

Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży  (49....

2012-02-10 14:34

Wykaz osób dopuszczonych do przetargu ustenego ograniczonego na sprzedaż działki nr 477/8

wykaz osób (11.5 KB) 

2012-01-11 09:50

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu ustnym ograniczonym

Ogłoszenie Wójta Gminy Konarzyny o przetarg...

2011-12-09 13:37

Wykaz nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w...

2011-12-06 12:08

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki nr 149/14 o pow. 0,5824 ha

Informacja o wyniku przetargu (189.3 KB)

2011-10-31 14:09

Ogłoszenie Wójta Gminy o przetargu ustnym ograniczonym

Ogłoszenie Wójta Gminy Konarzyny o przetarg...

2011-10-17 15:10

Ogłoszenie wójta gminy o II przetargu na sprzedaż działek

Ogłoszenie wójta gminy o II przetargu ustny...

2011-10-17 13:24

Ogłoszenie Wójta Gminy Konarzyny o II przetargu na sprzedaż działek

Ogłoszenie wójta gminy o II przetargu ustny...