Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Rejestr zmian strony

Wynik konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie organizacji i zakresu działania sołectw gminy Konarzyny

2019-02-13 08:57 - wynik konsultacji - zmienił: Barbara Rydygier