Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Obwieszczenia

Strona Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca Wyborów Samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Państwowa Komisja Wyborcza

Informacja Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 24 września 2018 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych oraz o terminie losowania

Informacja

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Konarzyny o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

obwieszczenie

Informacja:

Kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych należy zgłaszać w Urzędzie Gminy w Konarzynach w pok. nr  2 w godzinach pracy Urzędu do dnia 21.09.2018 r.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Konarzyny z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Konarzyny z dnia 23 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych  w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Gminy w Konarzynach oraz Wójta Gminy zarządzonych na 21.10.2018 r.

 

Obwieszczenie Starosty Chojnickiego z dnia 17 sierpnia 2018 r. o okręgach, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Powiatu Chojnickiego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego o okręgach, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Kalendarz Wyborczy

 

Uchwała Rady Gminy w Konarzynach z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Konarzyny na okręgi wyborcze

Uchwała Rady Gminy w Konarzynach z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Konarzyny na stałe obwody głosowania

Wytworzył: Barbara Rydygier
Data wytworzenia: 2018-08-24 13:55
Opublikował: Barbara Rydygier
Data opublikowania: 2018-08-24 14:02
Ostatnia zmiana: dodano informację KW
Data ostaniej zmiany: 2018-09-25 10:04
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 895