Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Informacje

Wójt Gminy Konarzyny: mgr Jacek Warsiński

adres: ul. Szkolna 7, 89- 607 Konarzyny

tel.fax: (59) 83 310 08, kom. 606609761

godziny przyjęć interesantów: 7.30- 15.30

 

Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:

1. reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
2. prowadzenie bieżących spraw Gminy,
3. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,
4. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
5. zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
6. zwoływanie okresowych narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,
7. koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
8. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
9. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
10. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
11. upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
12. przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,
13. ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,
14. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa
i Regulamin oraz uchwały Rady.

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2018-01-15 14:00
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2018-01-15 14:00
Ostatnia zmiana: aktualizacja
Data ostaniej zmiany: 2019-10-28 09:19
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 1749