Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Organizacje pozarządowe

Oferta Stowaryszenia Historycznego "OSORYA" na realizację zadania publicznego

Oferta UKS SALOS na realizację zadania publicznego

Sprawozdanie Wójta Gminy Konarzyny za 2020 r.

Oferta Stowarzyszenia Historycznego "OSORYA" na realizację zadania publicznego

Oferta UKS SALOS na realizację zadania publicznego

Sprawozdanie Wójta Gminy Konarzyny za 2019 r.

Oferta UKS SALOS na realizację zadania publicznego

Sprawozdanie Wójta Gminy Konarzyny ze współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok

Oferta UKS SALOS na realizację zadania publicznego

Sprawozdanie Wójta Gminy Konarzyny ze współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2017

Sprawozdanie Wójta Gminy Konarzyny ze współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016

Sprawozdanie Wójta Gminy Konarzyny ze współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2015

Sprawozdanie Wójta Gminy Konarzyny ze współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2014


Wynik otwartego konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu...
Wynik otwartego konkursu ofert mającego na celu przyznanie dotacji klubom sportowym
Wynik otwartego konkursu ofert mającego na celu przyznanie dotacji klubom sportowym
Wynik otwartego konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Archiwalne :

Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2013 r.
Wybór podmiotu realizującego zadanie publiczne w zakresie edukacji kulturalnej osób dorosłych
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu z zakresu edukacji kulturalnej osób dorosłych
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na organizację form aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży
Zarządzenie Nr 45/2013 Wójta Gminy Konarzyny w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert mającego na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym dzialalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego w 2013 roku.
Zarządzenie Nr 44/2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert mającego na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzacym działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego w 2013 r.
Wyniki konkursów dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego i wspierających rozwój sportu
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2012 r.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Wytworzył: Barbara Rydygier
Data wytworzenia: 2017-12-13 13:03
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-12-13 13:03
Ostatnia zmiana: dodano ofertę Stowarzyszenia OSORYA
Data ostaniej zmiany: 2021-11-22 13:44
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 1507