Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Informacje ogólne
Dane teleadresowe: 

   ul. Szkolna 7
   89- 607 Konarzyny

  powiat chojnicki, woj. pomorskie

  Godziny pracy Urzędu Gminy: poniedziałek- piątek: 730- 1530

 

 Skargi i wnioski przyjmowane są przez:

- Wójta Gminy  w godzinach pracy urzędu oraz we wtorki do godz. 1630

- Przewodniczącego Rady Gminy we wtorki do godz. 1600

 

  tel./ fax (59) 8331011, (59) 8331008

  numery wewnętrzne: sekretarz- 33

                                 księgowość- 34

                                 usc, ewidencja ludności, dowody osobiste, wymiar podatków- 35

                                 fundusze, kasa - 36

                                 nieruchomości, dzialalność gospodarcza, budownictwo, ochrona środowiska,

                                 zamówienia publiczne- 37

   e- mail: ug@konarzyny.pl

   Adres esp: za pośrednictwem ePUAP: /2202052/skrytka

   Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia: adres esp: /2202052/skrytka,

   nr  fax: (59) 8331011

   adres: www.konarzyny.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Eliza Szczesna, e-mail: iodo@konarzyny.pl

 

Zgłoszenie zamiaru skorzystania z usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN: zgłoszenie

 

Dane do faktury:
Gmina Konarzyny
ul. Szkolna 7
89-607 Konarzyny

NIP GMINY: 555-19-35-350

Regon: 770979602

 1) Wpłaty z tytułu podatków i opłat należy dokonywać na adres:

Urząd Gminy ul. Szkolna 7 89-607 Konarzyny

Bank Spółdzielczy w Bytowie, rachunek o numerze: 61 9321 0001 0020 6226 2000 0010

2) Wpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na konto Urzędu Gminy w Konarzynach

46 9321 0001 0020 6226 2000 0280

3) Wpłaty z tytułu opłaty za udostępnienie danych, z funduszu alimentacyjnego oraz dochody z urzędów skarbowych i dotacje należy dokonywać na adres:

Gmina Konarzyny ul. Szkolna 7 89-607 Konarzyny

Bank Spółdzielczy w Bytowie, rachunek o numerze: 70 9321 0001 0022 4363 2000 0010

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2017-06-27 08:51
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-12-13 12:03
Ostatnia zmiana: aktualizacja danych
Data ostaniej zmiany: 2021-03-24 09:36
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 2649