Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Uchwały Rady Gminy 17 grudnia 2020

Uchwała Nr XIV/146/2020 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy w Konarzynach na rok 2021

wynik głosowania XIV/146/2020

Uchwała Nr XIV/147/2020 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2021

wynik głosowania XIV/147/2020

Uchwała Nr XIV/148/2020 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na rok 2021

wynik głosowania XIV/148/2020

Uchwała Nr XIV/149/2020 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 17 grudnia 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz planu wydatków na rok 2020

wynik głosowania XIV/149/2020

Uchwała Nr XIV/150/2020 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz planu wydatków na rok 2021

wynik głosowania XIV/150/2020

Uchwała Nr XIV/151/2020 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 17 grudnia 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Konarzyny

wynik głosowania XIV/151/2020

Uchwała Nr XIV/152/2020 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Konarzyny

wynik głosowania XIV/152/2020

Uchwała Nr XIV/153/2020 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Konarzyny na lata 2021-2025

wynik głosowania XIV/153/2020

Uchwała Nr XIV/154/2020 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Konarzyny do roku 2030, w tym trybu jej konsultacji

wynik głosowania XIV/154/2020

Uchwała Nr XIV/155/2020 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie pomocy finansowej

wynik głosowania XIV/155/2020

Uchwała Nr XIV/156/2020 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 17 grudnia 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie stawek i zwolnień podatku od nieruchomości

wynik głosowania XIV/156/2020

Uchwała Nr XIV/157/2020 Rady Gminy w Konarzynach zdnia 17 grudnia 2020 r.. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

wynik głosowania XIV/157/2020

Uchwała Nr XIV/158/2020 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

wynik głosowania XIV/158/2020

Uchwała Nr XIV/159/2020 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

wynik głosowania XIV/159/2020

Uchwała Nr XIV/160/2020 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021

wynik głosowania XIV/160/2020

Uchwała Nr XIV/161/2020 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2027

wynik głosowania XIV/161/2020

Uchwała Nr XIV/162/2020 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 17 grudnia 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury

wynik głosowania XIV/162/2020

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2021-06-02 13:45
Opublikował: Ewelina Tyborska
Data opublikowania: 2021-01-21 14:49
Ostatnia zmiana: aktualizacja
Data ostaniej zmiany: 2021-06-02 13:45
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 260