Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Uchwały Rady Gminy 19 listopada 2020 r.

Uchwała Nr XIII/134/2020 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury

wynik głosowania XIII/134/2020

Uchwała Nr XIII/135/2020 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

wynik głosowania XIII/135/2020

Uchwała Nr XIII/136/2020 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty

wynik głosowania XIII/136/2020

Uchwała Nr XIII/137/2020 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu udzielania dofinansowania do unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Konarzyny

 wynik głosowania XIII/137/2020

Uchwała Nr XIII/138/2020 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021"

wynik głosowania XIII/138/2020

Uchwała Nr XIII/139/2020 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz planu wydatków na rok 2020

wynik głosowania XIII/139/2020

Uchwała Nr XIII/140/2020 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej dla celów podatku rolnego

wynik głosowania XIII/140/2020

Uchwała Nr XIII/141/2020 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie stawek i zwolnień podatku od nieruchomości

wynik glosowania XIII/141/2020   17.12.2020 podjęto zmianę  Uchwała Nr XIV/156/2020

Uchwała Nr XIII/142/2020 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

wynik XIII/142/2020

Uchwała Nr XIII/143/2020 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 19 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

wynik głosowania XIII/143/2020

Uchwała Nr XIII/144/2020 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

wynik głosowania XIII/144/2020

Uchwała Nr XIII/145/2020 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia terminu , częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

wynik głosowania XIII/145/2020

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2021-01-21 15:17
Opublikował: Ewelina Tyborska
Data opublikowania: 2020-12-15 14:22
Ostatnia zmiana: aktualizacja
Data ostaniej zmiany: 2021-01-21 15:18
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 303