Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Wynik konsultacji społecznych w sprawie „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

Wynik konsultacji społecznych

wynik

Wójt Gminy Konarzyny ogłosił konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. Szczegółowe informacje znajdują się w zarządzeniu zamieszczonym poniżej:

zarządzenie

Wytworzył: Barbara Rydygier
Data wytworzenia: 2020-10-27 14:49
Opublikował: Barbara Rydygier
Data opublikowania: 2020-10-27 14:57
Ostatnia zmiana: dodano wynik
Data ostaniej zmiany: 2020-11-09 13:58
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 424