Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

2020

  • projekty Uproszczonych Planów Urządzania Lasów (pUPUL) z terenu Gminy Konarzyny (dotyczy obrębów geodezyjnych Zielona Chocina i Zielona Huta):

UPUL obręb Zielona Chocina

Zielona Chocina mapa przeglądowa (ark. 1)

Zielona Chocina mapa przeglądowa (ark. 2)

Zielona Chocina mapa przeglądowa (ark. 3)

UPUL obręb Zielona Huta

Zielona Huta mapa przeglądowa

- Instrukcja czytania pUPUL oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

- Wzór do składania uwag i zatrzeżeń przez właścicieli lasów do pUPUL

  • ROG.6220.1.2020 dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku inwentarskiego do produkcji trzody w systemie chowu bezściółkowego o obsadzie 168 DJP w istniejącym siedlisku rolnym na działce nr 303/2 obręb Konarzyny, gmina Konarzyny"

- Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ROG.6220.1.2020

- Obwieszczenie ROG.6220.1.2020 z dnia 02.10.2020 r. o zebraniu z mieszkańcami w ramach postępowania z udziałem społeczeństwa w dniu 13.10.2020 r. o godz. 18.00

- Obwieszczenie ROG.6220.1.2020 z dnia 23.10.2020 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy

- Obwieszczenie ROG.6220.1.2020 z dnia 12.11.2020 r. o umorzeniu postępowania

  • ROG.6220.2.2020 dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 532/2 obręb Konarzyny, gmina Konarzyny, woj.pomorskie"

- Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ROG.6220.2.2020

- Obwieszczenie ROG.6220.2.2020 z dnia 29.10.2020 r. zawiadamiające o wydaniu opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku

- Obwieszczenie ROG.6220.2.2020 z dnia 01.12.2020 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy

- Obwieszczenie ROG.6220.2.2020 z dnia 17.12.2020 r. o zebraniu materiału dowodowego

- Obwieszczenie ROG.6220.2.2020 z dnia 29.01.2021 r. o wydaniu decyzji środowiskowej

  • ROG.6220.3.2020 dotyczy wydania zmiany decyzji nr KBI.6220.2.2016 z dnia 17.11.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi gminnej nr 205055G o długości ok. 1,4 km (działka nr 513/2 obręb Zielona Chocina)"

- Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ROG.6220.3.2020

- Obwieszczenie ROG.6220.3.2020 z dnia 19.11.2020 r. zawiadamiające o wydaniu postanowienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku

- Obwieszczenie ROG.6220.3.2020 z dnia 10.12.2020 r. o zebraniu materiału dowodowego

- Obwieszczenie ROG.6220.3.2020 z dnia 29.01.2021 r. o wydaniu decyzji ROG.6220.3.2020 o umorzeniu postępowania

Wytworzył: Milena Dorawa
Data wytworzenia: 2020-12-10 14:32
Opublikował: Milena Dorawa
Data opublikowania: 2020-10-29 15:33
Ostatnia zmiana: zaktualizowano
Data ostaniej zmiany: 2021-06-02 11:01
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 677