Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Uchwały Rady Gminy 14 lutego 2020 r.

Uchwała Nr VIII/88/2020 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy

wynik głosowania nad uchwałą VIII/88/2020
Uchwała Nr VIII/89/2020 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

wynik głosowania nad uchwałą VIII/89/2020

Uchwała Nr VIII/90/2020 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie przyjecia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

wynik głosowania nad uchwałą VIII/90/2020

Uchwała Nr VIII/91/2020 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

wynik głosowania nad uchwałą VIII/91/2020

Uchwała Nr VIII/92/2020 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konarzyny na 2020 rok

wynik głosowania nad uchwałą VIII/92/2020

Uchwała Nr VIII/93/2020 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 14 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/77/2019 o zmianie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i członków Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, ochrony Środowiska, Budżetu, Gospodarki i Promocji

wynik głosowania nad uchwałą VIII/93/2020

Uchwała Nr VIII/94/2020 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty

wynik głosowania nad uchwałą VIII/94/2020

Uchwała Nr VIII/95/2020 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 14 lutego 2020 r. zmieniającaq uchwałę w sprawie stawek i zwolnień podatku od nieruchomości

wynik głosowania nad uchwałą VIII/95/2020

Uchwała Nr VIII/96/2020 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej

wynik głosowania nad uchwałą VIII/96/2020

Uchwała Nr VIII/97/2020 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 14  lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

wynik głosowania nad uchwałą VIII/97/2020

Uchwała Nr VIII/98/2020 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 14 lutego 2020 r.zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

wynik głosowania nad uchwałą VIII/98/2020

 

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2020-02-24 15:25
Opublikował: Ewelina Tyborska
Data opublikowania: 2020-02-24 15:26
Ostatnia zmiana: aktualizacja
Data ostaniej zmiany: 2020-02-27 10:09
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 516