Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Wzory formularzy podatkowych

I. Podatek od środków transportowych:

Deklaracja na podatek od środków transportowych

Załącznik do deklaracji DT-1

II. Podatek od nieruchomości:

1. od osób prawnych:

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

2. od osób fizycznych:

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników

III. Podatek rolny:

1. od osób prawnych:

Deklaracja na podatek rolny

Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

2. od osób fizycznych:

Informacja o gruntach

Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników

IV. Podatek leśny:

1. od osób prawnych:

Deklaracja na podatek leśny

Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

2. od osób fizycznych:

Informacja o lasach

Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników

Wytworzył: Barbara Rydygier
Data wytworzenia: 2020-01-08 10:03
Opublikował: Barbara Rydygier
Data opublikowania: 2020-01-08 10:04
Ostatnia zmiana: dodano formularze
Data ostaniej zmiany: 2020-01-08 10:57
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 463