Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Wynik konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządzowymi na 2020 rok

Wynik konsultacji społecznych

wynik

 

Wójt Gminy Konarzyny ogłosił konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020". Szczegółowe informacje znajduja sie w zarządzeniu zamieszczonym ponizej:

zarządzenie

Wytworzył: Barbara Rydygier
Data wytworzenia: 2019-11-05 15:14
Opublikował: Barbara Rydygier
Data opublikowania: 2019-11-05 15:24
Ostatnia zmiana: dodano wynik
Data ostaniej zmiany: 2019-11-18 08:55
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 446