Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Kontrole 2019

23.05.2019 r. Kontrola realizacji warunków umowy nieodpłatnego przekazania przez KOWR nieruchomości - Akt Notarialny Rep. A nr 4688/2003 z dnia 11.07.2003 r. - protokół

18.07.2019 r. Kontrola z realizacji operacji "wzmocnienie konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa" w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważonego rozwoju sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Priorytet 4 Środek 4.1 - protokół

01.10.2019 r. Kontrola archiwum zakładowego - protokół

                                                                  - wysąpienie pokontrolne

01.10.2019 r. Kontrola archiwum USC - protokół

                                                      - wystąpienie pokontrolne

14.11.2019 r. Kontrola zadania "Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II"  - informacja pokontrolna

 

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2019-07-19 13:19
Opublikował: Ewelina Tyborska
Data opublikowania: 2019-05-27 13:20
Ostatnia zmiana: aktualizacja
Data ostaniej zmiany: 2020-01-20 10:37
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 620