Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

 • Otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych prowadzących działalność sportową na terenie Gminy Konarzyny w 2022 r.
 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 r.
 • Otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych prowadzących działalność sportową na terenie Gminy Konarzyny w 2021 r.
 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 r.
 • Otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych prowadzących działalność sportową na terenie Gminy Konarzyny w 2020 r.
 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r.
 • Otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych prowadzących działalność sportową na terenie Gminy Konarzyny
 • Otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych prowadzących działalność sportową na terenie Gminy Konarzyny
 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 • Otwarty konkurs ofert dla klubów prowadzących działalność sportową
 • Otwarty konkurs ofert - promocja i ochrona zdrowia oraz promocja zdrowego trybu życia
 • Wynik otwartego konkursu ofert mającego na celu przyznanie dotacji celowej klubom sportowym
 • Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 • Wynik otwartego konkursu na organizację aktywnych form wypoczynku
 • Wynik otwartego konkursu na organizację aktywnych form wypoczynku
 • Wynik otwartego konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu...
 • Wynik otwartego konkursu ofert mającego na celu przyznanie dotacji klubom sportowym
 • Wynik konkursu na realizację zadania w zakresie organizacji form aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Gminy Konarzyny
 • ARCHIWUM - Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych